Om situasjonen endrer seg vesentlig i tiden fremover, og den nedbøren som er varslet ikke kommer, så vil brannvesen i vårt distrikt på kort varsel kunne gjeninnføre ekstraordinære forbud.
 
Selv om det ekstraordinære forbudet nå oppheves, oppfordres alle til å være forsiktige og bruke sunn fornuft og ta ansvar for å unngå brannfarlige situasjoner. 
 
Vi minner samtidig om det generelle bålforbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september.  
 
Takk for dere respekterer det generelle bålforbudet i tiden fremover.