Forbudet gjelder også papirsekker

Vi presiserer at forbudet også gjelder for papirsekker fra 7. september 2020. Benytter du sekker til hageavfall, må også disse være gjennomsiktige.

Pappesker skal være tomme for annet avfall når de leveres. 

Bedre kildesortering og mindre risiko for farlig avfall på avveie

Forbudet mot fargede sekker gir en bedre kildesortering og reduserer sjansene for at farlig avfall kommer på avveie. Dermed blir det lavere risiko for brann, utslipp til miljøet, helsefarlige eksponeringer for våre medarbeidere.

Gjennomsiktige sekker gjør kildesorteringen bedre, slik at mer avfall blir gjenvunnet til nye materialer og ressurser. 

Du får kjøpt gjennomsiktige sekker hos de fleste forhandlere av sorte sekker. 

Feilsortering fører ofte til brann

Senest i juli 2020 startet det å brenne i omlastningsstasjonen på Solgård Avfallsplass. Avfallet som selvantente var levert til gjenvinningsstasjonen. I 2019 oppstod det også brann i en av våre renovasjonsbiler. Feilsortert avfall var årsak i begge tilfeller. 

Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er allerede innført i store deler av avfallsbransjen i Norge, og gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. Bruker du sekk i avfallsbeholderne dine hjemme, er det ikke krav om at disse skal være gjennomsiktige. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med MOVAR IKS på Facebook


Takk for at du bidrar til et tryggere og bedre miljø!