Se forslag til valglister

Se alle innleverte listeforslag i Vestby:Kunngjøring av valglister

Det kan bli endringer i listene fram til valgstyrets endelige godkjenning innen 1. juni 2023.

Alle personer som er oppført på listene får skriftlig melding fra kommunen.
Fristen for å trekke seg er 5. mai. 

Forslagene skal gjennomgås

Nå skal valgstyret undersøke om listeforslagene oppfyller valglovens krav. Eventuelle mangler vil bli rettet i samarbeid med de som har levert inn listeforslagene.

Listene skal godkjennes av valgstyret 22. mai.