Positive effekter

  • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
  • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
  • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
  • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Les mer om hummerfiske på Fiskeridirektoratet sine nettsider.