Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell

Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag.

Etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader.

Grensene gjelder ikke for underledd.

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: Søk momskompensasjon på varer og tjenester