Nettstedet er støttet av Viken fylkeskommune og inneholder informasjon og kontakter fra lag og foreninger i hele Viken som kan bidra med aktivitet til flyktninger fra Ukraina.

Nettsiden finner du her, siden inneholder også informasjon på ukrainsk om hvordan frivilligheten er organisert i Norge

Siden er utarbeidet av Musikkrådene i Viken, Viken Teaterråd, Forum for Natur og Friluftsliv, Viken Barne- og ungdomsråd og Viken idrettskrets.