Det er imidlertid likevel tillatt å gjøre opp ild i denne perioden når det er åpenbart at det ikke kan oppstå brann. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten.

Det er altså opp til enhver å gjøre en vurdering av forsvarlighet, og man står selv ansvarlig. Brannvernforeningen har laget en informasjonsside med regler og råd som vi anbefaler deg å lese.

OBS! I Vestby gjelder for øvrig et generelt forbud mot bråte- og avfallsbrenning året rundt. Dette er regulert i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune. 

Søknad om sankthansbål i Vestby kommune skal sendes til Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB). Husk at du også må ha tillatelse fra grunneier i tillegg. I de tilfellene hvor Vestby kommune er grunneier må søknad sendes til kommunen i tillegg til MIB.

Grillplasser i Vestby

Det finnes per i dag ingen godkjente bålplasser for bruk i sommerhalvåret i Vestby kommune. Det er tilrettelagt for grilling på følgende steder:

  • Brevikbukta
  • Krokstrand (to stk. griller)
  • Sonsstranda
  • Hulvika
  • Emmerstadbukta

Vi ber om at disse grillplassene ikke brukes til bål. 

Husk at du alltid har ansvar for å vurdere brannfare når du skal grille. Følg med på skogbrannvarselet på skogbrannfare.met.no , og ta hensyn til vindforholdene. Ingen må forlate en bål- eller grillplass uten at ild og glør er fullstendig slokket.