Gruppetilbudet i nord består av: 
1 samling for foresatte (23.05.24)
5 samlinger for ungdommen (28.05, 06.06, 11.06, 26.06, 16.08)
1 samling for foresatte og ungdommene sammen. (12.09.24)

Gruppetilbudet i syd består av:
1 samling for foresatte (23.05.24)
4 samlinger for ungdommene (29.05, 04.06, 25.06, 16.08)
1 felles samling for foresatte og ungdommene (10.09.24)

Gjennom gruppetilbudet skal du få bli bedre kjent med skolebygget, klassekamerater, personer på skolen det er fint å kjennet til, lærere og ungdomsklubben i ditt nærområde.

Påmeldingsfrist: 8.mai
Påmelding i  UngApp

Gruppeledere er ungdomslosene Stine Hesjedal og Irene Zetlitz.
Per Eivind Anstensen (lærer og sosialpedagogisk rådgiver på Vestby ungdomsskole) og Caroline Weberg Gundersen (sosialpedagogisk rådgiver Grevlingen ungdomsskole) vil også være til stede på de fleste av samlingene tilhørende sin skole.

Har du spørsmål? Da kan du ta kontakt med Stine på tlf: 940 05 618 eller Irene på tlf: 404 26 335 eller på epost: ungarena@vestby.kommune.no