Kriterier for mulig utleie

Følgende kriterier gjelder for mulig utleie:

  • Boligen må være godkjent for boligformål eller utleie. 
  • Boligen må ha varmekilde i alle beboelsesrom og fastmontert belysning. 
  • Boligen må ha røykvarslere og brannslukkingsutstyr etter gjeldende regelverk. 
  • Boligen/husværet må ha egen inngang med egen nøkkel. 
  • Det må ha vært foretatt radonmåling etter gjeldende regelverk. 
  • Det må ikke være utestående kommunale avgifter/gebyrer på boligen. 
  • Kostnader som kommunale avgifter og renovasjon skal inngå i leieprisen. 

Eventuell kontrakt inngås med Vestby kommune som vil framleie boligen til flyktningen. 

Utleier får husleien betalt fra Vestby kommune.

Før overtagelse vil kommunen i samarbeid med utleier foreta en gjennomgang av boligen ved å lage en felles rapport med bilder som dokumenterer standard og tilstand.

Kommunen gir ikke depositumsgaranti.   

Registrer dine opplysninger

Vestby kommune trenger opplysninger om boligen og hva du kan tilby. Skjemaet blir journalført som inngående post til kommunen.

Når du har registrert bolig for mulig utleie til flyktninger via kommunen så vil du kunne påregne å få et svar i løpet av to uker fra du har fullført registreringen. 

Vennligst fyll ut så detaljert som mulig i skjemaet som du finner her  eller scann QR-koden nedenfor. 

QR-kode bolig.jpg

Du kan også skrive ut skjemaet og levere til Servicekontoret eller sende skjemaet per post til Vestby kommune, postboks 144, 1541 Vestby.