Send inn forslag til oss

  • Kandidater kan foreslås av enkeltpersoner og organisasjoner.
  • Kulturpriskomiteen, og kultursjefen, kan fremme egne forslag.
  • Forslagsfrist er 1. oktober hvert år.

Hvis du har et forslag, så vil vi gjerne ha det med en begrunnelse for hvorfor denne personen eller organisasjonen bør få kulturprisen.
Forslag sendes til Vestby kommune.

Retningslinjer for kulturprisen

Kandidater
Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjon, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en
kulturinnsats utover det vanlige.

Profesjonelle kulturarbeidere og amatører skal ha samme anledning til å bli prisvinner.

Offentlige ansatte kan motta kulturprisen for kulturinnsats som ikke tilligger stillingens normale ansvarsområde.
Kulturprisen kan ikke tildeles landsomfattende organisasjoner, institusjoner og normalt heller ikke personer ansatt i slike sammenhenger.
Ingen kan få prisen mer enn en gang.

Formål
Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

Grunnlag for vurdering av kandidater
Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Vestby.

Behandling
Kulturprisen deles ut på bakgrunn av innkomne forslag. Prisen deles ut av en egen komite bestående av kultursjef og tre politisk valgte medlemmer.
Komiteen velges av kommunestyret.
Kun vinner av kulturprisen skal offentliggjøres.

Komiteen kan også dele ut Æresstipend.

Kulturprisen består av et pengebeløp fastsatt av kommunestyret, for tiden kr. 10.000, i forbindelse med behandlingen av budsjettet, et diplom og et kunstnerisk arbeid.

Overrekkelse av kulturprisen skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller kommunestyremøte. 

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Vestby kommune (revidert).
Vedtatt av kommunestyret 29.06.2009, K-sak 64/09 

Mottakere av kulturprisen fra 1974

2019 Tor Åge Bringsværd
2018 Såner skolekorps
2017 Hanne Lunder
2016 André Simonsen
2015 Else og Sverre Tannum
2015 Ærespris til Tore Opdal
2014 Lasse Hovd
2014 Ærespris til Kirsten Grefsrud
2013 Frem fra glemselen
2012 Audun Ottesen
2011 Garder Vels kulturminnekomité
2010 Birgit og Henning Karlstad
2009 Såner Trio
2008 Harald Kjølberg
2007 Bifrost Hølen Regnbueteater v/Silje Martens og Ole Thomas Evensen
2006 Nils Thorsen
2005 Vestby Janitsjar
2004 Kjell Karlstad
2003 Lillian Bakke
2002 Tomm Kinn
2001 Christian Killengreen
2000 Ikke delt ut 
1999 Edward Kolderup
1998 Dagny Presterud
1997 Sigurd Stene
1996 Inger Berge og Steinar Hansen
1995 Øyvind Denstad
1994 Ikke delt ut 
1993 Guri Haveråen
1992 Åse og Sigurd Lande
1991 Helge Holter
1990 Hulda Karlstad
1989 Ikke delt ut 
1988 Jørgen Aker
1987 Vestby Korforening
1986 Alf og Rolf Hamborg
1985 Ivar Gudmundsen
1984 Olaf Haaje og Frank Johnsrud
1983 Ikke delt ut 
1982 Bjørn Linnestad
1981 Valborg Ødegaard
1980 Dagny Munch
1979 Ikke delt ut 
1978 Jacob Trandem
1977 S. Johannessen og E. Strand Jacobsen
1976 O. Birkeland og K. Bakken
1975 Arne Nordskaug
1974 Thorvald Svendsen