Bo privat i stedet for på mottak?

Kommunen åpner opp for at personer som har søkt asyl kan bo privat i kommunen, hos venner eller slektninger, etter de regler som gjelder fra UDI. Det er viktig at ukrainere som har kommet til kommunen som følge av krigen registrerer seg hos politiet. UDI har 15.3.22 følgende informasjon på sin nettside: 

Jeg har søkt beskyttelse (asyl) i Norge. Kan jeg velge å bo privat i stedet for på mottak?   

Det er frivillig å bo på mottak. Vi anbefaler deg likevel å oppholde deg på Nasjonalt ankomstsenter til disse aktivitetene er gjennomført:

  • registrering av søknad 
  • kartlegging av identitet

Hvis du reiser fra Nasjonalt ankomstsenter før dette er gjennomført, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. 

Du vil få tilbake telefonen din når politiet er ferdig med sine undersøkelser. Hvis du reiser fra Ankomstsenteret før politiet er ferdige med sine undersøkelser, vil de sende telefonen til deg i posten når den er klar.  

Du har rett på helsehjelp fra lege eller sykehus, og rett på å få noen typer medisiner. Hvis du trenger helsehjelp, kan du ta kontakt med en lege der du bor.  

Hvis du har barn, har de rett til å gå på skole. 

Velger du å bo privat, får du ikke pengestøtte.   

Alternativ mottaksplass

UDI har en ordning som heter «alternativ mottaksplass». Det betyr at man kan bo i en kommune mens man venter på svar på søknaden. Denne ordningen er noe asylsøkeren selv må søke om og det er UDI som bestemmer om det kan innvilges. Dette skjer i samarbeid med kommunen. UDI vil så inngå en avtale med kommunen som gjør at asylsøkeren vil kunne motta noe pengestøtte.

Du kan lese om denne ordningen her på UDIs' nettsider: Alternativ mottaksplass

Søknadskjema for alternativ mottaksplass finner du her.

Har du ledig husrom?

Det kan bli behov for å bosette flyktninger som kommer til Norge. Vi er derfor interessert i å kartlegge mulige leieboliger. Hvis du har en bolig å leie ut kan du sende en henvendelse til post@vestby.kommune.no hvor du beskriver boligen, antall rom og adresse. De som henvender seg vil få tilsendt mer informasjon.  Du kan også registrere dine opplysninger digitalt.