Våre tjenester

Helsestasjonen tilbyr uforpliktende helsesamtale om hvordan man ser for seg årene framover med tanke på helse, aktivitet og bolig. Du vil møte en fra vårt tverrfaglig team.

Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester og det utføres ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlegen eller hjemmesykepleien.

Helsestasjon for voksne er et helsefremmende og forebyggende tiltak for seniorer i Vestby kommune. Helsestasjonen vil kunne gi informasjon, råd og veiledning. Målet er å bidra til at seniorer kan ha et så godt og selvstendig liv som mulig i egen bolig, fremme helse, trivsel, forebygge fall og styrke mestringsopplevelse.

Ved helsestasjonen kan du få råd og veiledning om :

 • fysisk aktivitet
 • kosthold
 • praktiske og teknologiske hjelpemidler
 • bolig
 • frivillighet
 • tilbud og tjenester i kommunen

  Helsestasjonen tilbyr enkle helsemålinger:
 • blodtrykk
 • vekt og høyde
 • funksjonstest

Åpningstider og timebestilling

Helsestasjon for voksne på Solhøy omsorgsbolig i 3. etasje vil være åpent på torsdager fra kl. 12.00-14.00.
Helsestasjon for voksne i Vestby, NAV bygget i 3. etasje vil være åpent på mandager fra kl. 12.00-14.00
Tid må reserveres. Vi har ikke drop-in timer.

Telefontid for timebestilling:
Mandag – fredag fra kl. 10.00-14.00 på mobil 940 17 582 eller 477 85 127

Brosjyre finner du her