På første samling skal vi bli kjent og spise mat sammen, og deltakerne vil selv få være med å bestemme innholdet/temaene for de to siste samlingene. 
 
Målet er at dette skal være et hyggelig sted å være, der du skal oppleve at alle spørsmål kan stilles, og at ingen spørsmål er dumme.  
Du skal etter endt gruppetilbud oppleve å ha mer kunnskap om praktiske ferdigheter i hverdagslivet, økonomi og psykisk helse.  
 
Dette er et pilotprosjekt og vi trenger deg til å være med å utvikle et tilbud som vil være nyttig for mange flere i fremtiden.  

Tidspunkt

- Tirsdag: 21. november 2023 
- Tirsdag: 28. november 2023 
- Tirsdag: 5. desember 2023 
- Tirsdag: 12. desember 2023 
- Tirsdag 2. januar 2024 
- Tirsdag 9. januar 2024 
- Tirsdag: 16. januar 2024 

Alle samlingene er klokken 18.00-19.30 i Rådhusgata 6b i Vestby.
 
Påmeldingsfrist: 13.11.2023

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ung Arena på e-post: ungarena@vestby.kommune.no