Kommunen har kun ansvaret for kommunale veier, gater, en del fortau samt gang- og sykkelveier. Private veier, borettslags- og velveier samt felles avkjørsler er private ansvar. Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene. E6 er Statens Vegvesens ansvar. Feil og mangler på disse veiene meldes til vegtrafikksentralen på telefon 175

Veiavdelingen i kommunen tar gjerne imot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at tilbakemeldingen skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottaker.

Kommunekartet finnes også som gratisapp (Android eller iOS

Hvem har ansvar for veien?

Hvis du lurer på hvem som eier en bestemt vei kan du finne ut dette i Statens vegvesens veikart Klikk på veien, og du får opp en slik boks:

 8B 2bNKk 54pQtYAAAAASUVORK 5CYII=

 

Forkortelser:

KV= Kommunal veg

PV= Privat veg

EV= Europaveg

RV= Riksveg

FV= Fylkesveg

Vestby kommune forvalter kommunale veier (KV).

Hvis du har spørsmål om Europa- og riksveger (EV eller RV), ta kontakt med Statens vegvesen, som forvalter disse veiene.

Akershus fylkeskommune forvalter fylkesveiene. Ta kontakt med dem direkte hvis du har spørsmål om disse veiene.