Mekanisk bekjemping av parkslirekne er svært krevende og må gjentas minst hver fjerde uke i vekstsesongen. Avkappet må behandles med største forsiktighet – det må leveres på en avfallsstasjon til forbrenning for å hindre videre spredning. Det er også høyst tvilsomt om mekanisk kontroll alene kan fjerne forekomsten. Sprøyting er dessverre den eneste metoden som gir ønsket effekt på parkslirekne. Selv om sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet kan det være påkrevet for å utrydde parkslirekne fra en lokalitet.

Man bør sprøyte med omhu, og sørge for at sprøyting skjer når det er lite vind og flere dager før neste varslede regnbyger. Dette gjør at sprøytemiddelet ikke blåser avgårde og skader andre planter, og at sprøytemiddelet får tid til å trekke inn i bladene før det begynner å regne. Parkslirekne sprøytes en gang i løpet av sesongen, om høsten, like før plantene trekker næringen fra bladene ned i røttene. Hvis plantene er helt døde det påfølgende året kan plantene fjernes. Hvis det er antydning til grønne plantedeler må plantene sprøytes på nytt, og man må vente enda et år før plantene fjernes. Hvis det gjøres forsøk på å fjerne plantene før de er helt døde er det stor risiko for at de vil skyte nye rotskudd eller at deler av plantene kan gi opphav til nye bestander ved uheldig håndtering.

Det er ikke tillatt å bruke sprøytemiddel nær vann og vassdrag. Dersom man planlegger å gjøre det må man søke Mattilsynet om dispensasjon. Du kan lese mer om det her på mattilsynet sine hjemmesider.

Prioritering
Kommunen søker hvert år Statsforvalteren om økonomisk støtte til bekjempelse av fremmede arter. Det er begrenset med ressurser til dette arbeidet, og kommunen prioriterer bekjempelse av i hovedsak kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø, spesielt i tilknytning til vassdrag.

Klima- og miljøverndepartementet har i 2021 gitt signaler om at det i arbeidet med bekjempelse av fremmede arter skal gjøres en styrking av innsatsen, men med hardere prioriteringer. Departementet har utarbeidet en liste med prioriterte planter for bekjempelse. For parkslirekne er det oppført «Prioriteres normalt ikke for bekjempelse i noen områder». Dette innebærer at kommunen ikke vil få støtte til arbeid med parkslirekne. Bakgrunnen for dette er at planten er svært krevende å bekjempe.