I samarbeid med Norstat gjennomfører Vestby kommune ved Servicekontoret i disse dager en innbyggerundersøkelse blant kommunens innbyggere. Undersøkelsen gjennomføres som et telefon-intervju. Til de vi ikke får tak i sender vi en SMS med lenke til spørsmålene.

Innbyggerundersøkelsen måler innbyggernes tilfredshet med hvordan kommunen informerer og kommuniserer med innbyggerne. Tilbakemeldingene vi får bidrar til å forme utviklingen av våre kommunikasjonskanaler.

Undersøkelsen er anonym.