Invitasjon til alle som bor i området Hølen og Kjenn

Østre Linje arkitektur og landskap arrangerer sammen med Vestby kommune en medvirkningsprosess for alle som bor i Hølen og på Kjenn.

Temaet er å utvikle ideer for å gjøre traseen mellom Kjenn og Sonsveien stasjon enda mer attraktiv til rekreasjon og bruk i fremtiden. 

Vi søker personer i alle aldre som kan gi oss innspill til dette arbeidet og ser frem til å høre fra dere per e-post. Ta kontakt innen 28. november 2021 og vi sender deg kart over strekningen og mer informasjon.

Vil du delta? Opplegget er slik:

Vi vil at dere tar med kartet og

1) sykler eller går strekningen markert i kartet på et tidspunkt som passer deg/dere

2) markerer i kartet hvor du/dere foreslår:
a) tiltak til forbedring
b) ideer til aktiviteter
c) forslag til opphold
d) ideer til bruk eller forskjønnelse som du/dere mener er viktig

3) sender forslagene til oss per e-post innen 10. desember 2021


Håper å høre fra dere!