Hva er kjernejournal ?

Kjernejournalen er et nasjonalt digitalt helsesystem, som deler helseopplysninger på tvers i helsevesenet.

Helsepersonell kan se dine helseopplysninger uavhengig av om de jobber på sykehus, et fastlegekontor eller legevakt. Blir du for eksempel lagt inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne de viktigste helseopplysninger om deg.  

Kan pasienten se hvem som har åpnet kjernejournalen?

Ja, ved å logge seg på min side i helsenorge.no har du tilgang til en logg som viser ved hvilken virksomhet kjernejournalen er blitt åpnet, av hvem og når.  

Hvor finner jeg min kjernejournal?

Du kan logge deg inn på din egen kjernejournal via helsenorge.no – her kan du selv sjekke om opplysningene stemmer og registrere endringer.