Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. FHI mener at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.   

Vestby kommune følger Folkehelseinstituttet anbefaling og benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer.

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 og 2009.

Vaksinasjonen består av to doser:

  • ​Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Barn og unge i alderen 12- 15 år som har gjennomgått korona kan få dose to. 


Det anbefales at koronavaksine settes med en ukes intervall til andre vaksiner.