Tilbudet om vaksinering gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.