Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling

FHI anbefaler følgende grupper å ta ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • Innbyggere som i 2023 fyller 65 år eller mer, og sykehjemsbeboere
  • Innbyggere i aldersgruppen 18 – 64 år som inngår i en risikogruppe
  • Innbyggere i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Innbyggere i aldersgruppen 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering hos sin fastlege
  • ​Gravide
 
Barn som skal vaksineres må ha med samtykke fra begge foreldrene når foreldreansvaret er delt. 
 
Koronavaksinasjon til anbefalte grupper er gratis.

Vaksinering helsestasjonen for aldersgruppene 5-11 år og 12-17 år

Det er tilbud om koronavaksinering på helsestasjonen til «Aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering» og «Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom».

Hvis du er foresatt til et barn med alvorlig grunnsykdom, ber vi deg om å ringe helsestasjonen for å bestille tid eller send e-post til: helsestasjonen@vestby.kommune.no. 
Det er satt opp vaksinasjonsdager til barn og unge i målgruppene på helsestasjonen fredag 3. november og fredag 17.november kl. 08.00- 15.45.

Barn som skal vaksineres må ha med samtykke fra begge foreldrene når foreldreansvaret er delt. 

NB! FHI har informert om at leveransene av oppdatert koronavaksine til aldersgruppen 5-11 år er noe forsinket. Antatt leveringstidspunkt er i slutten av oktober.

Vaksinering av beboere i sykehjem og omsorgsboliger

Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger vil få tilbud om vaksinen der.