Over 40 deltagere bidro på kommunens innspillsmøte til forebyggende plan for barn, unge og deres familier.

Møtet startet med nydelig musikk fra en av kulturskolens elever, Jan Øyvind Hansen på klassisk gitar, før deltagerne fikk drøfte god samhandling og forebyggende tiltak i grupper. Til slutt ble mange viktige innspill trukket fram i plenum.

Tusen takk for engasjement, positivitet og kreativitet! Vi tar med oss alle innspill i vårt videre arbeid med planen.