Det er dokumentert at rydding og fjerning av skjulesteder for snegler, har en effekt. Et av de viktigste tiltakene du kan gjøre er å fjerne potensielle yngleplasser og gjemmesteder. Hold vegetasjonen kort ved å klippe ofte, spesielt kantarealer. Rydd vekk steiner og planer ut ujevnheter i terrenget. Ta deg gjerne en tur om kvelden for å se hvor sneglene kommer fra, og se om det er muligheter for å gjøre noen tiltak i disse områdene.

Vil du vite mer om gratis utlån av snegleplukkere*?

Ta kontakt med Vestby kommune på telefon 64 98 01 00 eller e-post, og vi vil hjelpe deg med å ta fatt på problemet. 

*Ventetid for utlån av snegleplukkerne kan variere grunnet begrenset antall.

Alle låntakere må fylle ut en låneavtale ved utlån av snegleplukkere, og utlån/innlevering skjer på rådhuset i Vestby. Låneperioden vil være 1 uke, og kan eventuelt forlenges etter avtale med kommunen.