Biblioteket - en møteplass for alle.

Biblioteket skal være en møteplass for alle. Etter flere uheldige episoder så vi oss nødt til å stenge for tilgangen til det meråpne biblioteket i Vestby for de under 18 år. Bråk og uro, forsøpling og hærverk gjorde det meråpne biblioteket til et utrivelig sted hvor færre og færre ønsket å oppholde seg. I etterkant av endringen har flere engasjert seg for biblioteksaken med ønske om å få til en løsning for å gjenåpne tilbudet til aldersgruppa mellom 15 og 18 år. Det er vi veldig glade for! Mange voksne ønsker å bidra til å gjøre det meråpne biblioteket mer trivelig. De ønsker å komme oftere innom og å være trygge voksne i bibliotekets lokaler når de ansatte har gått hjem. Dette, sammen med at biblioteket har gjort en presisering i reglementet for å bli meråpentbruker, håper vi vil bidra til at tilbudet igjen blir til glede for alle.

Hva er meråpent bibliotek?

Meråpent bibliotek kan du bruke utenom den betjente åpningstiden i Vestby og Son bibliotek. Det er et ekstra tilbud til våre lånere. Ved å underskrive på en avtale kan du låse deg inn på biblioteket med bibliotekkortet ditt utenom betjent tid. Tilbudet er helt selvbetjent. Det vil si at du leverer, låner og bruker lokalet på egenhånd.

Tilbudet gjelder alle over 15 år. Kom innom oss i biblioteket så ordner vi tilgang. Er du mellom 15 og 18 år, må du ha med foresatt for aktivering av tilgangen i skranken. Tidligere var det nok med å ha med underskrift på at foresatt hadde lest avtalen, nå må foresatt være med til biblioteket for å gjennomgå avtalen og skrive under på den sammen med ungdommen.

Du kommer inn i meråpent bibliotek ved å skanne bibliotekkortet og taste den samme PIN-koden du alltid bruker med kortet ditt. Lokalene er videoovervåket i meråpent tid for å ivareta alles sikkerhet. Orienter deg om brannutganger før du oppholder deg hos oss. Ha med deg mobiltelefon slik at du kan ringe om du ikke kommer deg ut.

Biblioteket er mitt og ditt, pass godt på det! Hold ro og orden. For mer informasjon se bibliotekets låneregler.