Det er flere muligheter til å følge politiske møter

  • Alle politiske møter er åpne for publikum som ønsker å være til stede i salen. 
  • Møtene i kommunestyret og formannskapet kan også følges i direkte sending eller sees i opptak når du ønsker det. 
    Lenke til sending fra 'neste møte' og opptak fra møter er tilgjengelig på våre sider: ​Se politiske møter direkte eller i opptak

Vi kan samtidig informere om at vi jobber med en ny løsning for å strømme møter, som vil gi bedre kvalitet på sendingene. 

For oversikt over kommende møter se Kalender - politiske møter

Du finner en fin oversikt over kommende politiske møter i vår kalender på startsiden: Kalender - politiske møter
På det enkelte møte er det lenke til sakene som skal behandles og sendingen fra møtet.

Full oversikt over alle politiske møter, sakspapirer og vedtak finner du i Politisk møtekalender