Kjører ekstra utover uken

Det har vært et kraftig snøfall i natt, og kjøreforholdene i dag er svært krevende. Det er glatt, trafikken går sakte og brøytemannskapene gjør det de kan. Mange avfallsbeholdere står innesnødd eller havner bak brøytekantene. MOVAR ber nå sjåførene om å returnere, og så legger de en plan på å kjøre lengre dager og trolig også i helgen som kommer.

Varsler forsinkelser

I forrige uke var det problemer i forsyningskjeden for biogass, drivstoffet som de fleste renovasjonsbilene bruker, som skapte forsinkelser. Dette etterslepet jobber har vi delvis fått tatt igjen, men ikke overalt. Siden renovatørene ikke fortsetter dagens planlagte tømmeruter, betyr det at forsinkelsene forplanter seg videre utover uken. 
 
MOVAR ber om forståelse og tålmodighet fra innbyggerne nå. De vil ikke klare å hente avfallet i tråd med tømmekalenderen eller de påminnelsene som innbyggerne får fra tømmekalender-appen denne uka. Men de kommer for å hente avfallet så raskt de kan, lover kommunikasjonssjefen. 

MOVAR ber innbyggerne måke frem avfallsbeholderne

MOVAR ber innbyggerne om å sørge for at det er måket og gjerne også strødd når renovatørene kommer fremover. Det bør være trillbar vei fra beholderen der den står og til kjørbar vei der renovasjonsbilen kommer. 

MOVAR ber innbyggere med overfylte beholdere, om å ta i bruk en gjennomsiktig plastsekk om det er helt nødvendig. Renovatørene vil ta med denne, neste gang de tømmer restavfallet.