I mai 2022 avholdt Vestby kommune en navnekonkurranse der innbyggere ble invitert til å komme med sine forslag til navn på kulturkvartalet. Konkurransen skapte stort engasjement og det kom inn hele 256 forslag.
Alle forslagene har blitt nøye vurdert av en jury bestående av:
 
Byggekomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen
Kultursjefen, Ronny Fostervold Johansen
Næringslivet, Alexandra Sørby
Historielaget, Jørn Svendsen
Sang og musikklivet, Christian Killengreen
Et medlem kunne ikke møte grunnet sykdom, det var ungdomsrådets 
representant Theo Møllerop
 
Juryen landet på fire navn som ble lagt frem for byggekomitéen 21. juni som en orienteringssak. Videre har disse forslagene blitt lagt frem for formannskapet 22. august og kommunestyret vedtok det endelige navnet i går den 5. september. 
 
Navnet er: Vestby kulturkvartal. 
 
-Vestby kulturkvartal er et navn vi føler er godt etablert blant innbyggerne allerede, og som flere allerede opplever eierskap til. Dette er viktig for oss. At innbyggere opplever at dette er et tilbud for dem! 
 
Vi er stolte over navnet og gleder oss til åpningen av huset våren 2023. Dette er stort for oss, stort for Vestby som kommune og vi håper at innbyggerne vil få mye glede av Vestby kulturkvartal, sier ordfører og leder for byggekomiteen, Tom Anders Ludvigsen.
 
Vinnerne av navnekonkurransen er: 
 
Einar Nermo og Mathias Skogsrud.