DriftWeb skal gjøre det enklere for innbyggere å melde fra til kommunen, og gir kommunen bedre oversikt og system for oppfølging.

Du kommer direkte inn i en kartløsning og velger plassering eller adresse, beskriver feilen eller mangelen og kan gjerne legge ved bilde.

Her ser du også status på henvendelser som er registrert inn.