Klima – og energinettverk i Follo og Viken

Nettverket samarbeider på tvers av fagområder og utveksler erfaringer og samarbeider om gjennomføring av kommunenes vedtatte klima- og energiplaner og klimabudsjett. Klima- og energinettverk Follo (KEN) er en samarbeidsarena for de kommunale klimarådgiver. De siste årene har det vært gjennomført flere seminarer og workshops i KEN, i hovedsak rettet mot administrasjonen og folkevalgte.

Pådriver, inspirator og nye samarbeidsformer

Den nye klimakoordinatoren skal være en pådriver, inspirator og koordinator for å styrke klimaomstillingen i Follo. Simon er utdannet antropolog og har jobbet med forskning innen energiomstilling, bærekraft og samarbeid mellom offentlige og private aktører. Nå skal han jobbe med å få på plass samarbeidsarenaer på tvers av Follokommunene som også omfatter forskingsmiljøer, næringsliv og innbyggere – og prosjektet skal prøve ut nye samarbeidsformer.

Mange muligheter

- Vi står overfor store klimautfordringer som samfunn, som må løses gjennom samhandling. Vi har løsningene, men mangler samarbeid og handling. Jeg er derfor glad og spent på å kunne hjelpe med å koordinere og fremskynde bærekraftstiltak i Follo og få til nye samarbeidsarenaer på tvers av kommuner, næringsliv, forskning og innbyggere, sier Simon Oxholm Roy, som vil ha sin daglige arbeidsplass på rådhuset i Nordre Follo kommune.

- Jeg tar gjerne imot tips, råd og innspill, så bare ta kontakt med meg om du har noe du vil snakke om, oppfordrer han.

Prosjektstillingen har en varighet på 1,5 år.