Vestby kommune har fra årsskiftet endret prismodell for tømming av septiktanker og andre private renseanlegg. Fram til 2023 har alle anleggseiere betalt en fastpris som har dekket tømming av anlegg opp til fire kubikk, og fastprisen har blitt fakturert som et løpende gebyr fordelt over fire fakturaer per år. Fra 2024 har vi innført kubikkpris, og du vil motta regning på det volumet slam som faktisk er blitt tømt hos deg, måneden etter utført tømming. Denne endringen er gjort for å oppnå en mer rettferdig gebyrpris for den enkelte abonnent, da tankstørrelser varierer mye. 

Pris for rutinemessig tømming i 2024 er 945,- kr/m3. Full oversikt over prisene som gjelder i kommunen finner du i betalingsregulativet

OBS! Det faste kontroll- og tilsynsgebyret for anlegget vil fortsatt faktureres løpende slik det har vært gjort tidligere.

Utrykningsgebyr fra Norva24 Øst AS

Kommunens slamrenovatør Norva24 Øst AS kan fakturere utrykningsgebyr for tømmeoppdrag direkte til anleggseier etter bestemte regler. Størrelsen på gebyret fra Norva24 Øst avhenger av hvor raskt det er behov for tømming og om det er en ordinær tømming eller en ekstratømming. 

Dersom du kan vente i fire arbeidsdager eller mer til tømmingen skal skje, og det ikke er snakk om en ekstratømming utenom fast tømmefrekvens, vil du ikke måtte betale utrykningsgebyr. Det lønner seg derfor å følge med, og om mulig bestille tømming i god tid før tanken er helt full. 

Utrykningsgebyr fra Norva24 Øst vil komme i tillegg til prisen du må betale til kommunen per kubikk. De ulike kategoriene for utrykningsgebyr er:

  • Ekstratømminger, samt hastetømminger som må utføres innen tre arbeidsdager; kr. 1149,- 
  • Nødtømming innenfor ordinær arbeidstid; tømminger som må utføres innen 24 timer, men som kan gjøres i ordinær arbeidstid, kr. 3829,-.
  • Nødtømming utenom ordinær arbeidstid; tømminger som må utføres innen 24 timer og som må gjøres utenom ordinær arbeidstid, kr. 5488,-.

Bestille tømming

- Skjema på Norva24 sine nettsider: Tømming av septiktank
- E-post til ost@norva24.no
- Vakttelefon: 22 30 00 37 (24-timers vakt)  

Når ble tanken min tømt?

Du kan sjekke når anlegget ditt sist ble tømt, hvor ofte det tømmes og når det tømmes neste gang via Norva24 Øst sin webløsning Min tank. Også abonnenter som mottar varsling og kvittering gjennom post kan finne informasjon om tanken sin på Min tank. 

Gå til Min tank her.