Vernet har kommet frem gjennom ordningen frivillig vern, hvor grunneier Vestby kommune har tilbudt staten sin eiendom mot økonomisk kompensasjon. Vestby kommune mottar 21 millioner kroner i kompensasjon for området.

Kommunestyret vedtok 7. september 2020 at de 21 millioner kronene skal settes inn på et fond. Midlene skal brukes de neste 20-25 årene, og midlene øremerkes tiltak for naturforvaltning, friluftsliv og folkehelse i Vestby kommune.

Avgrensning for verneområdet er lagt inn i offentlige kart, og verneforskriften er tilgjengelig på lovdata: "Forskrift om vern av Ødemørk naturreservat, Vestby kommune, Viken"

For mer informasjon: