Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april:

Endringer i regionale smitteverntiltak fra 12. april

Regjeringen har besluttet å lette på smitteverntiltak i flere kommuner i Viken, deriblant Vestby kom... Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 07.09.2020 kl. 18:00 - Skype
Møtedokumenter
Enkeltsaker
54/20 Eierskapsmelding 2020-2023
55/20 Eierskapsmelding 2020-2023, dokumentet
56/20 Frivillig vern Ødemørk - erstatningstilbud og disponering av erstatningen
57/20 Ny veilysnorm for Vestby kommune
58/20 Tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg
59/20 Evaluering av gratis tilgang til svømmehallen i Grevlingen for tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune.
60/20 Birkelandgården og Son kystkultursenter: Status og premisser for videre fremdrift.
61/20 Søknad fra Soon sykkelklubb om langtidsleie av kommunal grunn på Grevlingen
62/20 Supplerende valg av jordskiftemeddommer for perioden 2021 - 2024
63/20 Klage - Behandling i kommunestyret - Gnr 96 Bnr 1 - Gamle Såner vei 90 - Fradeling tun og kårbolig
64/20 2. gangs behandling - Kulturkvartalet - Detaljregulering
65/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd.