Anlegget i Grevlingen utvides med ny flerbrukshall

Den nye flerbrukshallen er bygget i tilknytning til eksisterende flerbrukshall og svømmehall i Grevlingen.

Hallen er planlagt i nært samarbeid med brukere, tas i bruk to måneder før frist for ferdigstillelse og innenfor budsjettet som er vedtatt. 

Den nye hallen inneholder en spilleflate på 45 x 25 meter, tribune, garderober, styrkerom, lager, vestibyle med kiosk og sammenkobling til eksisterende idretts- og svømmehall. Nybygget gir bedre garderobefasiliteter for brukerne, siden eksisterende garderober til nå har vært benyttet av både gjester til svømmehallen og idrettshallen. 

Styrketreningsrom:
I den nye hallen har vi et styrketreningsrom på 135 kvadratmeter for inntil 30 personer. Rommet har ikke fast installerte treningsapparater. Det er tilrettelagt for at man kan kople musikk til anlegget fra egen telefon. Rommet har fått navnet Grevlingen flerbrukshall Styrketreningsrom og ligger i 2 etasje i det nye bygget.

Kiosk:
De faste leietakerne har blitt enige om at Grevlingen kioskutsalg kun vil holdes åpent ved arrangementer. Vestby svømme- og livredningsklubb, Son Håndballklubb, Soon Innebandyklubb og Soon Cheerleading skal samarbeide om driften.

Beliggenhet og bruk:
Idrettsanlegget ligger i umiddelbar nærhet til Grevlingen skole og kultursenter, Son skole, Grevlingen barnehage og fotballanlegget/kunstgressbanen Soon Arena.
Hallene brukes av skolene på dagtid og av idretten på kvelder og i helger.

Dobler treningskapasiteten i Grevlingen flerbrukshall

Grevlingen flerbrukshall Øst ble åpnet for bruk av idretten fra 5. oktober, og gir dobbelt så stor kapasitet i Grevlingen flerbrukshall.
Grevlingen flerbrukshall Øst brukes nå fast av Son Håndballklubb og Soon Innebandyklubb hver uke på ettermiddag og kveld. De fleste av Son Håndballklubbs kamper spilles også her. 

Soon Cheerleading har flyttet sine treninger inn i Grevlingen flerbrukshall Vest, som er den "gamle" hallen. Her trener de fast fire dager i uka.
I Grevlingen flerbrukshall Vest har også Barneaktiviteten i Son sin faste aktivitet. 

Sjekk ledig tid i Grevlingen flerbrukshall

I vårt bookingsystem kan du selv reservere tid i våre utleielokaler. Her finner du også detaljert beskrivelse av våre lokaler og anlegg.

Reserver kultur- og idrettsarenaer her