Ukrainske borgere som kommer til kommunen

Vestby kommune minner om at ukrainske borgere som har kommet eller kommer til kommunen i forbindelse med krigen må forholde seg til regelverk som gis av UDI. 

Les mer på UDI sine sider 

Hvis du har et sted å bo

Hvis du har et sted å bo, eksempelvis hos venner eller familie, kan du bli værende der inntil vi legger ut annen informasjon. Du trenger ikke dra til Nasjonalt Ankomstsenter for registering. Dette gjelder uavhengig av om du har et biometrisk pass eller andre ID-dokumenter.  

Hvis du ikke har et sted å bo

Hvis du ikke har et sted å bo, kan du kontakte politiet som vil sørge for transport til Nasjonalt Ankomstsenter for registering.

Mer informasjon om dette på nettsidene til UDI: Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI

Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere

Regjeringen melder at Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere og etablerer flere mottaksplasser. Ordningen vil tre i kraft i Norge koordinert med andre land i Europa.

UDI  oppdaterer saken på sine nettsider når det foreligger mer informasjon.