I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging og maling av signaler på bakken for flyfotografering.

Arbeidet vil foregå i mars – april.

I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo: 
Jon Otter Skaaret tlf 98 45 09 18 eller 
Linn Varhaugvik Arto tlf 45 87 79 26