Det er ønskelig at denne praksisen tas i bruk for jaktåret 2022.

Registrerte fellinger kan også sendes til viltansvarlige i Vestby kommune, benytt e-post Ragnar.Joakim.Nese@vestby.kommune.no og Cathrine.Sussane.Torjussen@vestby.kommune.no

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Her kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Kommunen har ansvaret for at data registreres i Hjorteviltregisteret, og videre rapportering til Statistisk sentralbyrå.  

Hvordan registrere i hjorteviltregisteret

Hvem gjør hva?
Jeger eller valdansvarlig kan logge inn i Hjorteviltregisteret eller appen sett og skutt for å registrere data. Jeger kan registrere sette og skutte dyr fra jakt, valdansvarlig kan se og godkjenne data for sitt vald, og levere elektronisk fellingsrapport. Valdansvarlig kan også samle informasjon fra alle jegerne i valdet og rapportere dette selv, og redigere og godkjenne data som jeger har registrert.

Fellingsrapporten som valdansvarlig leverer opprettes automatisk basert på dataene som jegerne og/eller jaktlederne i valdet har registrert. Valdansvarlig må derfor kontrollere at alle data er registrert, og eventuelt legge til felte dyr eller annen informasjon som mangler.

Dette krever at valdansvarlig har fått en valdansvarligtilgang. Det er Vestby kommune som gir valdansvarlige tilgang som valdansvarlige. Siden de fleste rådyrvaldene i Vestby ikke har registrert valdansvarlig i hjorteviltregisteret, ønsker vi å bli kontaktet av valdansvarlige, slik at vi kan registrere valdansvarlig for hvert vald i hjorteviltregisteret.

Er du valdansvarlig for et rådyrvald, send oss gjerne en e-post med navn, telefonnummer og hvilket vald det gjelder, slik at vi kan registrere deg som valdansvarlig i hjorteviltregisteret.

Viltansvarlig i kommunen har ansvaret for å registrere fellingsrapporter og rapportere til SSB. I tilfeller hvor valdansvarlig ikke godkjenner data, må kommunen gjøre det.

Når valdansvarlige for rådyrvald i Vestby kommune er registrert, har de tilgang til hjorteviltregisteret gjennom innlogging i hjorteviltregisteret.no. Her rapporteres felte rådyr under det aktuelle valdet fordelt på:

  • Voksen hann
  • Voksen hunn
  • Kalv hann
  • Kalv hunn

Når registreringen er utført, vil viltansvarlig i kommunen få tilgang til registreringene og godkjenne fellingene i samsvar med fellingsløyve for det enkelte vald.  

Kontakt

Ta kontakt med viltansvarlig Ragnar Joakim Nese eller Cathrine Susanne Torjussen, så kan vi veilede for rapportering og registrering i hjorteviltportalen.

Bruk gjerne e-postadressene over, eller kontakt oss på telefon 64 98 02 70 eller 64 98 07 11 for en prat.