Pårørendegruppen er på initiativ fra Heidi Rudi, som selv er pårørende, og som leder gruppen. Målet er at gruppedeltakerne kan utveksle erfaringer og kunnskap med hverandre og samtidig oppleve støtte i et felleskap med andre i tilsvarende situasjon.

Første møte: torsdag 11. januar. Deretter hver 4. uke fremover.
Møtedager: torsdag 11. januar, torsdag 8. februar, torsdag 7. mars, torsdag 4. april, torsdag 2. mai, torsdag 30. mai og torsdag 27. juni (foreløpig).
Klokkeslett: 18.00 - 20.00. 
Sted:
Rådhusgata 6 B, 2. etg. 

Det er ingen krav til hva slags psykisk lidelse ditt barn, ungdom eller unge voksne har, og du bestemmer selv hva du vil dele.

Ta kontakt på e-post om du ønsker å være med: Heidi Rudi eller Renate Falmyr 

Du kan også få kontakt med gruppa via gruppa på facebook: Facebook logo