Hva består dette pakkeforløpet av?

Pakkeforløpet består av tre samhandlingspunkter hvor pasient tilbys en samtale hvor pasientens behov kartlegges. Samtalene omhandler behov som går ut over selve kreftbehandlingen. Dersom pasient trenger oppfølging, vil informasjon om dette gis til de som skal følge opp pasient.

I forbindelse med behovskartleggingen benyttes et behovskartleggingsverktøy, som heter termometer for grad av påkjenning.

Pasienter vil få tilbud om følgende samtaler:

  • I sykehuset etter påvist kreftdiagnose
  • I kommunen ca. 3-4 måneder etter påvist kreftdiagnose
  • I kommunen ca. 12-18 måneder etter påvist kreftdiagnose 

Aktuelle temaer i samtalene:

Det bør gjennomføres en samtale med pasienten om pasientens livssituasjon utover kreftbehandling og oppfølging etter at pasienten er informert om sin kreftdiagnose. Det vil variere når det passer å gjennomføre en slik samtale. Samtalen skal ta hensyn til pasientens situasjon på det aktuelle tidspunktet, herunder pasientens mulighet for å gjennomføre en behovskartlegging. Emneområdene i samtalen er arbeid, utdanning, sosiale og økonomiske forhold.