Nå skal hageavfall legges i containere, i stedet for i binge på bakken. 
Sekker skal fremdeles tømmes, og røtter og stubber på over 15 cm i diameter kan ikke leveres. 
Lastebiler og traktor med henger kan ikke lenger levere hageavfall til Vestby Gjenvinningsstasjon, de må kjøre til Solgård Avfallsplass i Moss.
Kunder med mye hageavfall som ikke ønsker å benytte containere kan bruke Solgård avfallsplass hvor det fremdeles er bakkeløsning for hageavfallet.