Kildesortering for matavfall

I dag bruker vi som samfunn flere ressurser fra naturen, enn naturen selv klarer å produsere. Kildesortering gjør det mulig å gjenvinne og utnytte de verdifulle ressursene i matavfallet til for eksempel:

  • Miljøvennlig biogass, som kan erstatte fossilt drivstoff
  • Næringsrik kvalitetsgjødsel til jordbruket
  • Miljøvennlig biogass, for å produsere strøm eller energi

Når matavfallet sorteres for seg, blir også restavfallet renere. Dermed kan vi også gjenvinne langt flere ressurser i restavfallet. Bedre gjenvinning av mat- og restavfall betyr at vi kan redusere uttaket av helt nye råvarer fra naturen.

Du kan lese mer om planene og følge fremdriften for innføringen av matavfallssortering i Vestby på movar.no/matavfall

Planlegger første endringer i Vestby våren 2024

Våren 2024 vil innbyggerne i Vestby merke MOVARs forberedelser til den nye renovasjonsløsningen. Da starter arbeidet med å kjøre ut renovasjonsutstyr og legge om henteruter.

Ordningen innføres gradvis og innbyggerne i de områdene som berøres, vil få informasjon fortløpende i forkant fra MOVAR.

Slik blir den nye renovasjonsordningen

  • Alle husstander får en egen kurv til kjøkkenbenken og poser til matavfallet
  • De fleste vil også få en egen beholder til matavfallet utendørs
  • MOVAR planlegger å hente matavfallet ukentlig

De som ikke ønsker eller har plass til fem avfallsbeholdere utendørs, kan erstatte dagens beholder for plastemballasje med sekkeløsning. Det vil si å samle opp plastemballasjen i sekker utlevert fra MOVAR, som innbyggerne setter frem før henting hver måned.

MOVAR vurderer om sekk-løsningen for plastemballasje bør innføres for alle. Alternativet er at de som ønsker det kan få beholde egen beholder til plastemballasjen. I dag kan innbyggerne velge mellom begge løsninger.

Foreslår å hente restavfall og glass/metallemballasje sjeldnere

MOVAR ønsker samtidig å gjøre grep for å optimalisere renovasjonsløsningen, og planlegger å hente restavfall og glass/metallemballasje sjeldnere.
De fleste innbyggerne har god kapasitet i beholderen for glass og metallemballasje. Derfor ønsker MOVAR IKS å hente dette avfallet hver åttende uke fremover.

MOVAR ønsker også hente restavfallet annenhver uke. For de innbyggerne som trenger det, kan en større beholder til restavfallet være løsningen.

I sum vil disse endringene gi flere positive effekter som å redusere trafikkbelastningen, støyen og forurensningen i boområdene. Omleggingen vil også gi en mer optimal bruk av renovasjonsbiler og personell, som reduserer behovet for å kjøpe nye renovasjonsbiler og ansette flere renovatører enn nødvendig når hentingen av matavfallet skal starte. 

Innbyggere med felles renovasjonsløsninger og hytter

Egne løsninger for innbyggere med felles renovasjonsløsninger
Mange innbyggere har også felles renovasjonsutstyr i form av nedgravde eller flyttbare beholdere. MOVAR vil finne gode løsninger for disse innbyggerne i hvert tilfelle.

Hytter kommer med i ordningen senere
Fritidseiendommer skal også med i ordningen på sikt. Per i dag er det ikke avgjort når hyttene i Vestby skal i gang med sorteringen av matavfallet.

Må sortere ut 55 % av matavfallet i løpet av 2025
Fra 2023 ble kildesortering av matavfall et forskriftsfestet krav for alle kommuner i Norge. I løpet av 2025 må kommunene sortere ut 55 % av matavfallet, og kravet øker videre til 70 % i 2035.