Alle barn og ansatte i kohorten til det smittede barnet i Østbydammen barnehage er satt i karantene. Det samme gjelder nærkontakter til de andre smittede. Totalt er 81 mennesker satt i karantene. 
 
Det har ikke vært kontakt mellom kohortene i Østbydammen barnehage, og barnehagen er åpen for vanlig drift for de barna som ikke har vært i samme kohort som det smittede barnet. Østbydammen barnehage er med andre ord fortsatt på gult nivå etter Folkehelseinstituttets trafikklysmodell.
 
De smittede og de som er i karantene følges opp på vanlig måte av kommunens smittesporingsteam.
 
Sjur Authen
Rådmann