Slik unngår du smitte smitte

  • Ikke ta på døde fugler. Om du må fjerne fugler; bruk smittevernutstyr med hansker og maske. Vask hendene etterpå med såpe og vann. 
  • Hold kjæledyr unna fuglene.
  • Om du utvikler influensalignende plager etter kontakt med fugl, kontakt lege. 

Hvis jeg finner døde fugler

  • Varsle Mattilsynet og Vestby kommune hvis du oppdager døde fugler eller mistenker fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr. Send e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no og ring fallviltgruppa i Vestby kommune på telefon 404 18 961.
  • La fuglen ligge til du hører fra Mattilsynet og/eller kommunen. Sett deg grundig inn i Mattilsynets regler for hvordan du håndterer død fugl dersom du eventuelt må fjerne fugl fra egen eiendom.