Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024

Forslag til handlingsprogram 2021-2024
(Linken bør åpnes i Chrome eller Edge, ikke Explorer.)

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021 — 2024 (pdf-fil)

Rådmannen legger fram et foreløpig forslag til handlingsprogram 2021-2024. Det er foreløpig fordi det ikke inneholder et budsjett med økonomiske konsekvenser av Covid-19. Rådmannen vil lage et tilleggsnotat når Regjeringen har fremmet forslag senere i november til bevilgning for merutgifter og mindreinntekter i 2021 grunnet Covid-19.

Videre behandling av budsjett og handlingsprogram

Kommunens budsjett og handlingsprogram skal nå behandles av politikerne.

Onsdag 4. november var det budsjettseminar for formannskapet, hvor rådmannen la frem sitt forslag.

Presentasjoner fra formannskapets budsjettseminar 4. november 2020:

Vestby kommunes budsjett blir endelig vedtatt av kommunestyret i midten av desember.