Rådmannens forslag til handlingsprogram 2022-2025

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det er forutsatt omstilling og nye måter å levere tjenester på innenfor flere resultatområder, hvor inntektssiden er budsjettert litt mindre forsiktig enn tidligere, og hvor netto driftsresultat er i null første året.

Her finner du budsjettforslaget i digital utgave:

Forslag til handlingsprogram 2022-2025
(Linken bør åpnes i Chrome eller Edge, ikke Explorer.)

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2022-2025 (PDF-fil)

Videre behandling:

Rådmannens budsjettforslag behandles nå politisk:

  • i formannskapet mandag 29. november
  • i kommunestyret 13. desember. 

Etter kommunestyrets budsjettmøte 13. desember er budsjettet og handlingsprogram 2022-2025 ferdigbehandlet og vedtatt.