Det er utarbeidet årlige rapporter for arbeidet siden 2014. Rapport for arbeidet i 2020 finner du her: 

Rapport Vestby kommune - bekjempelse av fremmede arter 2020

Vedlegg 1 - Funn rapportert i artsobservasjoner

Vedlegg 2 - Med ljå i kjempenes rike