Du vil finne informasjon om områdereguleringen for Vestby sentrum, pågående planprosesser og vedtatte detaljreguleringer i sentrum.
 
Her er også informasjon om aktuelle prosjekter som f.eks. Vestby kulturkvartal, infrastruktur i sentrum, finansieringsmodellen, avfallsug og midlertidig parkering. Nettsiden har også 3D-kart med modeller med flere av de vedtatte og pågående detaljreguleringene. I 3D-kartene kan man bevege seg rundt i sentrum og se på de ulike prosjektene.