Samarbeidsavtalen ble godkjent og vedtatt av kommunestyret i februar og legger til rette før økt samarbeid rundt integrering av flyktninger. Dette gir frivilligsentralen mulighet til å øke aktiviteten for frivillige som ønsker å engasjere seg for å ta godt imot flyktninger.

Aktiviteten dreier seg blant annet om å være flyktningvenn, drive språkkafé tilbud, arrangere språkgrupper og utstyrskvelder.

Den beste integreringen i et nytt land er den som skjer mellom mennesker. Frivillig innsats er en uvurderlig ressurs i dette.