Kartutsnitt Nordre Sauholmen
Kartutsnitt Nordre Sauholmen

Sauholmen - Sjøfuglreservat

Nordre Sauholmen i Sonsbukta ligger i fuglefredningsområdet. Se vedlagt kartutsnitt.

Mange områder langs kysten og ved innsjøer har ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt eller lignende i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene. 

Vis hensyn også utenfor verneområder, husk at fuglene kan ha små unger også i perioden etter ferdselsforbudet, samt at sjøfugl også hekker utenfor verneområdene - vis hensyn også her. 
 

Les mer på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine nettsider