En rekke store furutrær, og noen andre trær, som står i den sørlige kanten av fuglefredningsområdet nord på Sauholmen skal fjernes. Disse trærne brukes ofte av kråker som speider etter fuglereir de kan røve. Ved å bruke denne jaktmetoden kan kråkene ta svært mange egg i løpet av hekkesesongen til sjøfuglene. Kråkene trenger selvfølgelig også mat, men på grunn av at mange av måkeartene våre og andre sjøfugl og vadefugl, som for eksempel ærfugl og tjeld, nå er truet, er det viktig å optimalisere deres muligheter for å få frem unger. Du kan lese mer om sjøfuglenes tilbakegang her 

I tillegg til fjerning av en rekke trær jobbes det også med å fjerne rynkerose i og utenfor fuglefredningsområdet. Rynkerose fjernes av flere grunner. En av grunnene er at rynkerose er en fremmed art som utkonkurrere andre stedegne arter. En annen grunn er igjen hensynet til sjøfugl. Rynkerose danner tette bestander som gir skjul for mink. Minken kan, i enda større grad enn kråkene, gjøre store innhugg i en sjøfuglkoloni i løpet av hekkesesongen. Det er derfor viktig å få fjernet skjulmulighetene for minken.  

Arbeidene utføres av Vestby kommune som verneområdemyndighet, i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, og Kølabua fiskerlag.