StorFollo IKT som leverer IT-tjenester og digitale løsninger for samarbeidskommunene Vestby, Ås og Frogn, har gjennomgått Visma sin veiledning for søk og kvalitetssikring.

Det finnes ingen feilmeldinger som antyder at en slik feilsituasjoner har oppstått fra april 2021 og frem til dagens dato.

Fagsystemet i Vestby er oppgradert 6. juni, som skal forhindre nye feilsituasjoner av tilsvarende art.